Lili Sanders

 

Ik ben een psychoanalytisch coach en geloof in de kracht van het verschil: ieder mens is anders. Het is voor iedereen de grote uitdaging om zichzelf vorm te geven en zijn eigen identiteit tot bloei te laten komen. Diversiteit en veelkleurigheid maken de wereld interessant! Maar het is soms een hele worsteling om je autonomie te verwerven. Oude patronen kunnen je in je werk en privéleven onbewust nog behoorlijk in de weg zitten. Coaching kan dan een effectief instrument zijn om daarvan los te komen en je persoonlijke vrijheid te vergroten. Samen gaan we op zoek naar de thema’s in je leven die je keer op keer tegenkomt. Alleen al zicht hierop krijgen, werkt bevrijdend. Ik zie dat mijn cliënten naarmate de gesprekken vorderen zich vrijer, lichter en creatiever voelen. Ze gaan effectiever communiceren met de mensen om zich heen, zowel in werk als in privéleven.

 

Visie

 

Heel de mens

Een mens is nooit af — hij ontwikkelt zich en laveert tussen eigen wensen, behoeften, idealen, driften en die van zijn omgeving (privé, op de werkvloer, enz.). In iedere levensfase ontstaan nieuwe vraagstukken. De mens verandert, zijn omgeving ook. Het is een blijvende uitdaging om jezelf in veranderde omstandigheden steeds weer opnieuw uit te vinden, met oog voor eigen behoeften en die van de mensen om je heen.

 

Het is mogelijk

Met mijn werk wil ik eraan bijdragen dat mensen de verantwoordelijkheid kunnen nemen om tot individuele ontplooiing te komen en te floreren. Als coach wandel ik graag een eindje met je op. De zich herhalende, continue levensopdracht is om in verbondenheid te leven met de mensen om wie je geeft én tegelijk de vrijheid te voelen om je eigen weg te gaan. Het is altijd weer een klein wonder om te zien dat dat mogelijk is.

 

CV

  • Drs. Lili Sanders coacht sinds 2000 managers, leidinggevenden en professionals in het bedrijfsleven, de overheid en in de (o.a. medische) dienstverlening.

  • Van oorsprong is zij psychiater, psychoanalyticus en systeemtherapeut (ook wel: relatie- en gezinstherapeut). Sinds 1983 werkte zij in de algemene psychiatrie en later als stafmedewerker bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut (NPI).

  • Lili Sanders is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Nederlandse Vereniging van Psychoanalyse (NVPA) en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP). Ze is senior practitioner bij en medeoprichter van de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO).

Voor wie?

Voor senior-executives, topmanagers in bedrijfsleven, overheid, zorg en dienstverlening. Voor professionals die werken in een complexe omgeving zoals de academie, ziekenhuizen, instellingen en diensten. Voor teams die moeten opereren in veranderende omstandigheden. Of waar juist verandering nodig zou zijn, maar (nog) niet van de grond komt. Voor ondernemers of werknemers die vanuit een andere situatie voelen “dat er iets moet veranderen”.

 

Waarom?

Er is altijd een aanleiding, waaruit de wens ontstaat om met een coach in gesprek te gaan. Je loopt bijvoorbeeld ergens tegenaan in je werkende of relationele leven. Urgente en concrete vragen kunnen zijn: Hoe kan ik in mijn huidige positie steviger functioneren? Hoe ga ik om met mijn baas? Hoe houd ik me staande in de Raad van Bestuur? Of een minder concreet vraagstuk, maar minstens zo prangend: ‘ik zit niet lekker in mijn vel.’
Voor authentiek leiderschap zijn zelfkennis en zelfmanagement basisgereedschappen. Een reflectiemoment is waardevol voor jezelf, het bedrijf en het inhoudelijke werk. De ervaring leert dat mensen effectiever zijn voor de zaak, als ze persoonlijk beter functioneren.

 

Aan de slag

In situaties zoals hierboven beschreven kan het prettig zijn om met behulp van een trainer (= coach) te onderzoeken wat er speelt. We inventariseren en bekijken uitgebreid wat er aan de hand is. Omdat ik zonder belang bij ‘de zaak’ en met objectieve subjectiviteit met je meedenk en meevoel kunnen we de vraagstelling helder krijgen en nieuw licht laten schijnen op je situatie.

 

Methode

De stijl van coaching in mijn praktijk kenmerkt zich door een open houding en doortastende aanpak in een veilige setting: respectvol en zonder er doekjes om te winden ga ik het gesprek in. Gesprekken zijn gestoeld op psychoanalytisch gedachtegoed. Tegelijkertijd houden we de praktische implicaties voor je huidige situatie goed in het oog. Wat ook je binnenkomer is in de gesprekken, ‘heel de mens’ komt altijd aan bod, samen te vatten in drie belangrijke gebieden: werken, spelen en liefhebben.

 

Trainingen

 

‘Voor zowel individuen als groepen bied ik coachsessies en trainingen aan. Executive coaching maakt onderdeel uit van dit pakket. Hieronder staan de verschillenden trainingen en werkwijzen omschreven. Vragen? Neem gerust contact met me op, dan bespreken we de wensen en mogelijkheden.’

Individuele coaching

Tijdens één-op-één-gesprekken verkennen we de vragen waar je mee rondloopt, en hoe deze zich verhouden tot wie je bent, je situatie en stemming. Onherroepelijk komen er meer fundamentele vragen aan de orde. Aan de hand van een biografisch interview zoeken we samen naar verbanden tussen het heden en de levensloop. De inzichten die hieruit voortvloeien zetten de huidige probleemstelling vaak in een nieuw licht.

 

Werkwijze

Het streven is om in vijf tot tien gesprekken van anderhalf uur tot de kern van de zaak door te dringen. Tussentijds vindt een evaluatie over de voortgang plaats. De betrekkelijk korte duur van dit traject dwingt ons om snel tot de kern te komen en geconcentreerd te werken. Soms blijkt het daarna gewenst om het traject in een lage frequentie langer voort te zetten, om scherp te blijven op de gevonden inzichten.

Executive coaching

Hoe hoger in de top, hoe autonomer je moet zijn. De druk is hoog en als je niet kunt leunen op jezelf, dan wordt het lastig. Het verkennen van rode lijnen in je biografie is belangrijk om de sensitieve intelligentie waarover iedere manager beschikt en moet beschikken, effectiever te kunnen inzetten. Je eigen kern versterken en met een neutrale, ‘multi-partijdige’ coach als klankbord naar situaties kijken kan je draagkracht en werkplezier enorm doen toenemen.

 

Werkwijze

Een coachtraject kan soelaas bieden bij onder andere het omgaan met ‘politieke spelletjes’ of neurotische dynamiek in organisaties en teams. Door jarenlange coachtrajecten met managers en directies heb ik bijvoorbeeld veel ervaring opgedaan met en kennis ontwikkeld over narcistische dynamiek. De gesprekken fungeren als een gepland moment van reflectie met een neutraal persoon over het eigen functioneren in de gecompliceerde wereld van het hogere management.

Groepscoaching

In samenspraak met een bedrijf of een instelling ontwerp ik groepstrainingen op maat. Mijn ervaring als systeemtherapeut komt hierbij goed van pas. Een gezond bedrijf impliceert immers gezonde werkrelaties. Wringt het op de werkvloer of in het team? Dan is het noodzakelijk om te kijken waar en waarom het wringt en hoe het systeem zichzelf op een constructieve manier kan heruitvinden. Dan is er baat bij het aanwakkeren van de creativiteit, bevlogenheid en werklust in de groep. Een aantal coachsessies met alle betrokken bij elkaar kan daarvoor een begin zijn. Ik zorg ervoor dat zij weer eens écht en met respect naar elkaar luisteren. Vaak ontstaat er dan een nieuw gevoel van verbondenheid en daarmee hernieuwd elan in de groep.

 

Werkwijze

Intervisie is een van de methoden die ik graag inzet om samen met de groep — bijvoorbeeld met een managementteam (MT) of directieteam (DT) — te spreken over wat er leeft op de werkvloer. In een georganiseerd groepsgesprek brengen de leden casussen in. Doordat de groep collectief onder professionele begeleiding kijkt naar individuele situaties, kan de intervisie meer gestructureerd en gedisciplineerd verlopen. Zo kunnen de groepsleden efficiënter van elkaars expertise gebruikmaken dan zónder begeleiding. De groep gaat (weer) beter en vooral als team functioneren.

Contact Lili Sanders

mobiel: +31 (0)653 63 74 97

e-mail: coaching@lilisanders.nl

 

BTW nr: NL001108673B18

Aangesloten bij o.a.:

nvpa nobco NVvP ipa apa twijnstra

Te zien zijn (fragmenten van) kunstwerken van: Merijn Bolink, Paul Butti, Martine Hermant, Emil van der Kruk, Gert de Rijk, Michael Ryan